Εκπαίδευση & ανάπτυξη στελεχών επιχειρήσεων

Προφίλ

Η SUMMIT, μια ελληνική εταιρεία που συνεργάζεται με ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες σε πολλές μεσογειακές χώρες, είναι σήμερα πρωτοπόρος και ηγέτης στο δυναμικό και ανερχόμενο πεδίο των Βιωματικών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Περιπέτειας. Από το 2005, οργανώνει και υλοποιεί ποικίλα προγράμματα που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Ειδικεύεται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση δυναμικών βιωματικών προγραμμάτων που δημιουργούν διάθεση για αλλαγή και ανάπτυξη που διαρκεί. Όλα τα προγράμματα της SUMMIT αντικατοπτρίζουν τη φιλοσοφία ότι η μάθηση που στηρίζεται στην εμπειρία είναι πιο αποτελεσματική.

Όραμα

Nα σας βοηθάμε να προκαλείτε τον εαυτό σας και να ξεπερνάτε αυτά που θεωρείτε σαν τα προσωπικά σας όρια, ώστε να μπορείτε να σκέπτεστε διαφορετικά, και να συνεργάζεστε με άλλους για να βρίσκετε δημιουργικές λύσεις.

Yπηρεσίες

Προωθούμε την Ανάπτυξη Ομαδικότητας και Βελτίωση Ομαδικής Εργασίας για Εταιρίες & Οργανισμούς, Πανεπιστήμια & Σχολεία. Η υψηλή απόδοση στον εργασιακό χώρο στηρίζεται στις κατάλληλες συμπεριφορικές δεξιότητες των ανθρώπων. Οι δεξιότητες αυτές αποκτούνται με εκπαίδευση. Η SUMMIT ειδικεύεται στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, στάσεων και συμπεριφορών που χρειάζονται οι άνθρωποι για να σχηματίζουν ομάδες υψηλής απόδοσης.

Συνδυάζουμε ισότιμα τη θεωρία με τη δράση, όταν οι περισσότερες εταιρίες που ασχολούνται με εκπαίδευση, χρησιμοποιούν μόνο θεωρία ή μόνο δράση, για να σας βοηθήσουμε να κατανοήσετε και να αναλύσετε την απόδοση της ομάδας σας.

Ένας από τους κύριους στόχους της δουλειάς μας είναι να βοηθάμε τις ομάδες να καθορίζουν πρότυπα και κανόνες συμπεριφοράς που δημιουργούν αποτελεσματικές ανθρώπινες σχέσεις. Οι βελτιωμένες ανθρώπινες σχέσεις ενισχύουν, με τη σειρά τους, την απόδοση των ομάδων και την κουλτούρα του οργανισμού.

Οργανώνουμε Προγράμματα Ανάπτυξης για εταιρείες & οργανισμούς που:

  • Aναζητούν τρόπο να βελτιώσουν την απόδοση των ομάδων τους.
  • Θέλουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες των εργαζομένων τους.
  • Ψάχνουν για προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων για τα στελέχη τους.
  • Διαχειρίζονται πρόσφατες αλλαγές ή σύνθετα project.
  • Σχηματίζουν νέες εργασιακές ομάδες μετά από συγχωνεύσεις και αναδιαρθρώσεις.
  • Δεσμεύονται να βελτιώσουν την εξυπηρέτηση πελατών.