Εκπαίδευση Εργασιών σε Ύψος

Η εταιρία μας ακολουθώντας την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, προσφέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό και την εκπαίδευση των εργαζομένων στη χρήση του, αναλαμβάνοντας έτσι την οργάνωση της προστασίας των εργαζομένων από πτώση.

Αναλαμβάνουμε επίσης την εκπαίδευση εναεριτών όλων των βαθμίδων, από απλούς εργαζόμενους σε ύψος έως επιβλέποντες εναερίτες, ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Οι εργαζόμενοι σε ύψος χωρίζονται σε δύο κατηγορίες:

 1. Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου υπάρχει κίνδυνος πτώσης σε κενό, όμως η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση απλών μέσων (σκάλες, γέφυρες, ικριώματα).
 2. Εναερίτες – Εργαζόμενοι σε ύψος, όπου η πρόσβαση και η θέση εργασίας επιτυγχάνεται με τη χρήση των μεθόδων εναέριων εργασιών.

Εκπαίδευση εργαζομένων σε ύψος με απλή πρόσβαση:

Α. Εργαζόμενοι σε ύψος με εξοπλισμό περιορισμού της κίνησης:

 • Προϋποθέσεις: Καλή φυσική κατάσταση*
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ώρες
 • Διδακτική ύλη (περιληπτικά):
  • Χρήση, έλεγχος του εξοπλισμού (αντιπτωτικού τύπου)
  • Χρήση των συσκευών σύνδεσης στα εγκατεστημένα συστήματα αγκύρωσης

Οι εργαζόμενοι μετά την εκπαίδευση είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια, έναντι της πτώσης σε καινό, μέσω περιορισμού της κίνησής τους.

Β. Εργαζόμενοι σε ύψος με εξοπλισμό απόσβεσης πτώσης:

 • Προϋποθέσεις: Καλή φυσική κατάσταση*.
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 1 ημέρα (8 ώρες)
 • Διδακτική ύλη (περιληπτικά):
  • Επιλογή, χρήση, έλεγχος του ατομικού εξοπλισμού προστασίας από πτώση (με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας)
  • Επιλογή, χρήση, έλεγχος του εξοπλισμού σταθεροποίησης θέσης εργασίας
  • Χρήση των συσκευών σύνδεσης στα εγκατεστημένα συστήματα αγκύρωσης

Οι εργαζόμενοι μετά την εκπαίδευση είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια, έναντι της πτώσης σε καινό (Πρέπει να παρέχεται διάσωση από τον εργοδότη).

Εκπαίδευση εναεριτών:

Α. Εναερίτες 1ου επιπέδου:

 • Προϋποθέσεις: Καλή φυσική κατάσταση*
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ημέρες (32 ώρες)
 • Διδακτική ύλη (περιληπτικά):
 • Επιλογή, χρήση, έλεγχος του εξοπλισμού (όλων των τύπων)
  • Χρήση των συσκευών σύνδεσης με τα εγκατεστημένα συστήματα αγκύρωσης
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση εξοπλισμού με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών
  • Διάσωση εργαζομένου σε ύψος

Οι εργαζόμενοι μετά την εκπαίδευσή τους είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια έναντι της πτώσης σε κενό, σε περιβάλλον μη προετοιμασμένο για αυτό το σκοπό. Είναι ικανοί να χρησιμοποιούν τα δομικά στοιχεία των κατασκευών για προώθηση, ασφάλιση και για επίτευξη θέσης εργασίας με αποδέσμευση των χεριών, όπως και να χρησιμοποιούν σχοινιά (μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών) για την επίτευξη όλων των παραπάνω και να εφαρμόζουν απλές τεχνικές διάσωσης, υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση εναερίτη 2ου ή 3ου επιπέδου.

Β. Εναερίτες 2ου επιπέδου:

Προϋποθέσεις:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 6 μηνών και 500 ωρών εργασιακής εμπειρίας στο 1ο επίπεδο
 • Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών
 • Καλή φυσική κατάσταση*
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ημέρες (32 ώρες)
 • Διδακτική ύλη (περιληπτικά):
  • Επιλογή, χρήση, έλεγχος του εξοπλισμού (όλων των τύπων)
  • Χρήση των συσκευών σύνδεσης με τα εγκατεστημένα συστήματα αγκύρωσης
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση εξοπλισμού με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών
  • Διάσωση εργαζομένου σε ύψος

Οι εργαζόμενοι, μετά την εκπαίδευσή τους, είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια έναντι της πτώσης σε κενό, με όλες τις μεθόδους εργασιών σε ύψος και με προηγμένες τεχνικές. Είναι ικανοί να δίνουν λύσεις σε περίπλοκα προβλήματα πρόσβασης, να ασκούν επίβλεψη και καθοδήγηση σε εναερίτες 1ου επιπέδου (με αναλογία 1/3) να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές διάσωσης και να παρέχουν πρώτες βοήθειες.

Γ. Εναερίτες 3ου επιπέδου:

Προϋποθέσεις:

 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 χρόνου και 1000 ωρών εργασιακής εμπειρίας στο 2ο επίπεδο
 • Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου πρώτων βοηθειών
 • Καλή φυσική κατάσταση*
 • Διάρκεια σεμιναρίου: 4 ημέρες (32 ώρες).
 • Διδακτική ύλη (περιληπτικά):
  • Επιλογή, χρήση, έλεγχος του εξοπλισμού (όλων των τύπων).
  • Χρήση των συσκευών σύνδεσης με τα εγκατεστημένα συστήματα αγκύρωσης.
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση εξοπλισμού με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας.
  • Η μέθοδος εργασιών σε ύψος με χρήση σχοινιών.
  • Διάσωση εργαζομένου σε ύψος.

Οι εργαζόμενοι, μετά την εκπαίδευσή τους, είναι ικανοί να εργαστούν με ασφάλεια έναντι της πτώσης σε κενό, με όλες τις μεθόδους εργασιών σε ύψος και με όλες τις τεχνικές. Είναι ικανοί να δίνουν λύσεις σε όλα τα προβλήματα πρόσβασης, να ασκούν επίβλεψη και καθοδήγηση σε εναερίτες 1ου και 2ου επιπέδου, να εφαρμόζουν προηγμένες τεχνικές διάσωσης και να παρέχουν πρώτες βοήθειες. Με τη κατάλληλη πρόσθετη εκπαίδευση είναι ικανοί να εκπαιδεύουν εργαζόμενους σε ύψος και εναερίτες όλων των βαθμίδων.

*Οι εργαζόμενοι σε ύψος πρέπει να είναι υγιείς και σε καλή φυσική κατάσταση, ώστε να μην κινδυνεύουν κατά την εργασία τους. Ειδικότερα δεν πρέπει να πάσχουν από:

 • Καρδιακές παθήσεις
 • Υπέρταση
 • Επιληψία/σκοτοδίνες
 • Υψοφοβία/ιλίγγους
 • Δυσκολίες ισορροπίας
 • Κινητικές δυσκολίες
 • Εξάρτηση από αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες
 • Ψυχικές διαταραχές
 • Διαβήτη

Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά την ασφάλεια των εργαζομένων σε ύψος παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.