ΠΝΕΥΜΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Οι συμμετέχοντες σε ομάδες των 6 ατόμων προσπαθούν σε χρονικό διάστημα 1,5 ωρών να κατασκευάσουν:

Φάση 1η – Χάρτινοι πύργοι: Στους συμμετέχοντες δίδονται υλικά με τα οποία πρέπει να κατασκευάσουν τον υψηλότερο και πιο σταθερό χάρτινο πύργο. Νικήτρια ομάδα είναι αυτή της οποίας ο πύργος θα σταθεί με ασφάλεια για ένα λεπτό

Φάση 2η – Άθραυστα αυγά: Στην συνέχεια δίδονται άλλα υλικά με τα οποία πρέπει να κατασκευάσουν ένα προστατευτικό κάλυμμα για ένα αυγό και στην συνέχεια να φτιαχτεί και ένα μικρό διαφημιστικό spot για να προωθηθεί αυτό το νέο προϊόν. Κριτική επιτροπή κρίνει και βαθμολογεί τα διαφημιστικά ενώ ‘ειδικός’ τεχνικός κριτής θα τεστάρει την αντοχή των καλυμμάτων ρίχνοντάς τα από συγκεκριμένο ύψος με στόχο να μην σπάσει το αυγό.

spirit1
spirit2
spirit3
  • Νικήτρια ομάδα αναδεικνύεται αυτή με την μεγαλύτερη συνολική βαθμολογία. Μετάλλια δίνονται και στις τρεις πρώτες ομάδες.
  • Η υλοποίηση της δραστηριότητας μπορεί να περιλάβει ομάδες παρατηρητών & κατασκευαστών με τους πρώτους να δίνουν πολύτιμο feedback για τις συμπεριφορές που επέδειξαν οι παρατηρούμενοι κατασκευαστές στην διάρκεια της δραστηριότητας, feedback το οποίο ανακεφαλαιώνεται με το κατάλληλο ομαδικό debriefing με την βοήθεια των facilitator του The Wall.
  • Δράση δημιουργική, που προωθεί την συνεργασία και το μαχητικό πνεύμα με στόχο που στην αρχή φαντάζει αδύνατος αλλά στη συνέχεια γίνεται εφικτός.