Εκπαίδευση & Εργασίες σε Ύψος

Οι ανάγκες σήμερα

Η προφύλαξη των εργαζομένων σε ύψος και η σχετική εκπαίδευση τους είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη (ΠΔ155/2004 & ΠΔ496/1994).

 1. Απασχολείτε εργαζόμενους που δουλεύουν σε μικρό ή μεγάλο ύψος?
 2. Αναζητάτε το κατάλληλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την κατάρτιση τους?
 3. Χρειάζεσθε πιστοποιημένο εξοπλισμό?
 4. Προσπαθείτε να περιορίσετε το κόστος κατασκευής και συντήρησης έργων που απαιτούν εργασίες σε ύψος?

Γιατί SUMMIT- ΕΝΑΕΡΙΤΗΣ

Ακολουθώντας τις επιταγές της σχετικής νομοθεσίας και με βάση την μακρόχρονη εμπειρία μας στην εκπαίδευση εργασιών σε ύψος συνδυάζουμε:

 1. Οργανωμένη & έγκυρη εκπαίδευση στα πρότυπα IRATA
 2. Σύγχρονο εκπαιδευτικό κέντρο στην Παλλήνη THE WALL
 3. Πιστοποιημένους & έμπειρους εκπαιδευτές εργαζομένων σε ύψος
 4. Πιστοποιημένο εξοπλισμό ασφαλείας για εργασίες σε ύψος
 5. Ειδικευμένα συνεργεία κατασκευών & συντηρήσεων για εργασίες σε ύψος
 6. Εταιρική μορφή ανώνυμης εταιρείας & αστική κάλυψη όλων των εργασιών μας

Η ομάδα μας

Το προσωπικό για τις εργασίες σε ύψος που απασχολεί η εταιρία μας, είναι πάντα έμπειροι εναερίτες, άρτια εκπαιδευμένοι σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα και την ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία. Την εκπαίδευση των εργαζομένων αναλαμβάνουν προσωπικά ο Δημήτρης Μπουραζάνης ή ο Γιάννης Πετρομιανός.

 • Γιάννης Πετρομιανός, Εναερίτης 3ου επιπέδου, Εκπαιδευτής Εργαζομένων Σε Ύψος, Εκπαίδευση και πιστοποίηση: ΣΕΟΒ (www.hmga.gr)
 • Δημήτρης Μπουραζάνης, Εναερίτης 3ου επιπέδου, Εκπαιδευτής Εργαζομένων Σε Ύψος, Εκπαίδευση και πιστοποίηση: ΣΕΟΒ (www.hmga.gr)

Επαγγελματική εμπειρία σε εργασίες σε ύψος:

 • Αθήνα και Λάρισα, κατασκευή κινούμενων στεγάστρων εμπορικών κέντρων
 • Αθήνα, αποψίλωση των τοιχών της Ακρόπολης
 • Κύπρος, συντήρηση στεγάστρου αρχαιολογικού χώρου Καλαβασού
 • Αθήνα, αποσυναρμολόγηση μεταλλικής κατασκευής στο Allou Fan Park ύψους 50 μέτρων
 • Χαλκίδα, καθαρισμός σιλό της τσιμεντοβιομηχανίας Ηρακλής
 • Αθήνα, εργασίες στολισμού στη πρόσοψη του The Mall
 • Πάτρα, αντικατάσταση συρματόσχοινων στη γέφυρα Ρίου-Αντίριου
 • Αθήνα, εγκατάσταση διχτυωτού πλέγματος ασφαλείας σε εργοστάσιο της ΔΕΗ
 • Μεγαλόπολη, εργασίες συντήρησης σε πύργους ψύξης, σε εργοστάσιο της ΔΕΗ
 • Αθήνα, εργασίες συντήρησης στο εργοστάσιο της Χαλυβουργικής
 • Χαλκίδα, τοποθέτηση τοπογραφικών συσκευών στην Υψηλή Γέφυρα Χαλκίδας
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας εργαζομένων σε πυλώνες κινητής τηλεφωνίας
 • Επισκευές σε μετεωρολογικούς πυλώνες αιολικών πάρκων
 • Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση μετεωρολογικών πυλώνων ύψους 70 μέτρων
 • Πολλά άλλα έργα όπως βαφή και συντήρηση υψηλών κτηρίων, επισκευές σκυροδέματος και επιχρισμάτων, μηχανολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθαρισμός υαλοπινάκων, αναρτήσεις διαφημιστικού υλικού, καθαρισμός/κοπή δέντρων

Επαγγελματική εμπειρία εκπαίδευσης εργαζομένων σε ύψος:

 • Vodafone-Πάναφον Α.Ε.Ε.Τ.
 • Wind Ελλάς Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.Β.Ε.
 • Siemens Α.Ε.
 • Χιονοδρομικό Κέντρο Παρνασσού
 • Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας
 • Διεθνής Αιολική Θράκης Α.Ε.
 • Εναλλακτική-Ενεργειακή Α.Ε.
 • Τηλεδανός Α.Ε.Ε.
 • Εμμανουήλ Δενδράκης Ε.Δ.Ε.
 • Hellenic Lloyd’s S.A.