ΤΥΦΛΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Σενάριο – Περίληψη

Η ομάδα, με τα μάτια κλειστά και τη βοήθεια ενός σχοινιού, κατασκευάζει απλά γεωμετρικά σχήματα.

Αντικείμενο – Μαθησιακός στόχος

Δημιουργικότητα / καινοτομία, επικοινωνία, επίλυση προβλημάτων, ηγεσία, ομαδικότητα, ποιότητα.

blind2
blind1