Πως δουλεύουμε

1.Σημαντικοί άξονες επάνω στους οποίους στηριζόμαστε:

  • Εταιρική κουλτούρα: εμπιστοσύνη & αποτελεσματικότητα
  • Αξίες: Επαγγελματισμός- Καινοτομία- Πραγματισμός- Ακεραιότητα- Ομαδικό πνεύμα

2.Τα εργαλεία μας:

  • Δραστηριότητες που εστιάζονται στην οικοδόμηση εμπιστοσύνης και ανάδειξης των σχέσεων εργασίας
  • Δυναμικές & εγκεφαλικές δραστηριότητες που εστιάζουν στο συντονισμό και στην συνέργεια της ομάδας
  • Δια-ομαδική συνεργασία: όλες οι ομάδες μαζί αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας ένα κοινό project