Ειδικευμένος Εξοπλισμός Ασφαλείας

Η εταιρία μας μπορεί να γνωμοδοτήσει και να προσφέρει στους πελάτες της τον πιο λειτουργικό για αυτούς και το προσωπικό τους Εξοπλισμό Ατομικής Προστασίας από πτώσεις.

Γενικά ο Εξοπλισμός Ατομικής Προστασίας από πτώσεις χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

 • Εξοπλισμός «αντιπτωτικού τύπου» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του) που αποτρέπει την πτώση του εργαζόμενου αλλά είναι περιοριστικός για το εύρος κίνησής του.
  • Ζώνη ασφαλείας αντιπτωτικού τύπου
  • Ιμάντας πρόσδεσης σταθερός ή αυτόματος
  • Σημείο πρόσδεσης, σταθερό ή μετακινούμενο
 • Εξοπλισμός «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του) που επιτρέπει μεγαλύτερη ευχέρεια κίνησης, με κίνδυνο όμως πτώσης, η οποία βέβαια αποσβένεται.
  • Ζώνη ασφαλείας απορρόφησης κινητικής ενέργειας
  • Ιμάντας πρόσδεσης με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας

Για τους εναερίτες ο εξοπλισμός διαφέρει και χωρίζεται σε δύο κατηγορίες:

 • Εξοπλισμός εναερίτη «απορρόφησης κινητικής ενέργειας» (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του) και ιμάντα σταθεροποίησης θέσης που επιτρέπει την αποδέσμευση των χεριών.
  • Ζώνη ασφαλείας εναερίτη
  • Ιμάντας πρόσδεσης με αποσβεστήρα κινητικής ενέργειας
  • Ιμάντας σταθεροποίησης θέσης
 • Εξοπλισμός εναερίτη χρήσης σχοινιών (πλήρης εξοπλισμός που περιλαμβάνει όλα τα αναγκαία εξαρτήματα για τη χρήση του) που επιτρέπει την επίτευξη θέσης εργασίας σε περιοχές που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση παρά μόνο μέσω σχοινιών.
  • Ζώνη ασφαλείας εναερίτη
  • Σχοινί εργασίας και σχοινί ασφαλείας
  • Μηχανισμός ανόδου
  • Μηχανισμός καθόδου με αυτόματο ανασχετικό μηχανισμό
  • Αυτόματη κινητή διάταξη προστασίας έναντι των πτώσεων, η οποία συνοδεύει τον εργαζόμενο στη κίνησή του, στο σχοινί ασφαλείας
  • Κάθισμα εναερίτη

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Είμαστε στη διάθεσή σας να σας ακούσουμε και να συζητήσουμε για όσα σας ενδιαφέρουν.