Λούκι

Σενάριο – Περίληψη

Μια ομάδα προσπαθεί να μεταφέρει τον μέγιστο δυνατό αριθμό από μπαλάκια [προϊόντα] από το «εργοστάσιο» μέχρι τον «πελάτη», δημιουργώντας ένα κανάλι διανομής, με σωλήνες [κομμένες στη μέση].

Αντικείμενο – Μαθησιακός στόχος

Επίλυση προβλημάτων, ηγεσία, ομαδικότητα, συνέργια / αλληλεξάρτηση.

louki2
louki1