Θεματολογία & σεμινάρια

Είτε δουλεύετε σε μια μικρή ελληνική επιχείρηση, έναν μεγάλο ελληνικό μη κερδοσκοπικό οργανισμό ή μια πολυεθνική εταιρεία, η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα στον εργασιακό χώρο εξαρτάται από τον βαθμό που οι άνθρωποι διαθέτουν τις κατάλληλες δεξιότητες και συμπεριφορές. Αυτές οι δεξιότητες & συμπεριφορές αποκτώνται και βελτιώνονται μέσα από εκπαίδευση.

Η εκπαιδευτική μας προσέγγιση στηρίζεται στο μοντέλο Action-Centred Leadership του John Adair σύμφωνα με τον οποίο, ο μάνατζερ είναι υπεύθυνος για την:

Η SUMMIT οργανώνει βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα που έχουν σαν στόχο να εφοδιάσουν άτομα και ομάδες με δεξιότητες και συμπεριφορές που χρειάζονται για να δημιουργούν αποτελεσματικές ομάδες, ικανές να αντιμετωπίζουν με επιτυχία αλλαγές και νέες προκλήσεις.

Ανάπτυξη ατόμων

Ανάπτυξη ατόμων

Οι τέσσερεις τομείς ενδιαφέροντος των εργαστηρίων μας Βιωματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Προσωπικής Ανάπτυξης είναι:

 • Ομαδικότητα Επίπεδο Α
 • Ηγεσία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Περιστασιακή Ηγεσία
 • Ομαδικότητα Επίπεδο Β

Κάθε ένας από τους παραπάνω τίτλους προσφέρει σε άτομα και ομάδες την δυνατότητα για την εξερεύνηση σε βάθος συμπεριφορών και ενεργειών που βοηθούν σε διαφοροποίηση νοοτροπίας σε σχέση με το άτομο και την ομαδική διάδραση. Η μεθοδολογία μας είναι αποκαλυπτική και εξαιρετικά ζωντανή!

Ομαδικότητα Επίπεδο Α

Oμαδικότητα και Aνάπτυξη Oμάδας (Eισαγωγικό επίπεδο)

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Λίγοι άνθρωποι εργάζονται μόνοι τους στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Οι άνθρωποι εντάσσονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε μια διαδικασία εξερεύνησης στην προσπάθειά τους να πετύχουν έναν κοινό στόχο. Τα εργαλεία που χρειάζεται μια ομάδα προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, είναι όραμα, στόχοι, αξίες και στρατηγική, εμπειρία και ικανότητες, με τις οποίες θα πετύχει το συλλογικό στόχο.
Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;

INDRO_1_1GR

Μέσα από τη κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης των ομάδων, μπορούμε να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις και επιτυχία από την αρχή. Μειώνοντας το «στάδιο της θύελλας» που οφείλεται στην έλλειψη ορίων και κανόνων, οι ομάδες ασχολούνται άμεσα με το στόχο, καθώς καθένας γνωρίζει το ρόλο και το στόχο του. Η διαδικασία αποκτάει μια δυναμική από μόνη της, καθώς τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν ποιοι είναι σαν άτομα, εκμεταλλεύονται θετικά τα ταλέντα και τις διαφορές τους και δεσμεύονται να πετύχουν το στόχο τους.

Ηγεσία με Συναισθηματική νοημοσύνη

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Η συναισθηματική νοημοσύνη, ένα ευρύ φάσμα από δεξιότητες που καθορίζουν τη διοικητική απόδοση, είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στον εργασιακό χώρο. Οι συναισθηματικές δεξιότητες, σύμφωνα με τον D. Golemann, δεν είναι έμφυτα ταλέντα αλλά -κυρίως- ικανότητες που μαθαίνονται. Πρέπει να δουλευτούν, για να τις αναπτύξουμε και να πετύχουμε εξαιρετική απόδοση. Το σεμινάριο εξετάζει το ρόλο των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο και τη διαδικασία για την εποικοδομητική αναγνώριση και διαχείρισή τους.
Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο βοηθάει τους ηγέτες, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, να:

 

 • Kατανοήσουν την έννοια “συναισθηματική νοημοσύνη”.
 • Aναπτύξουν τις δεξιότητες αυτο-διαχείρισης που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε κάθε τομέα.
 • Θέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργία κουλτούρας που προωθεί τη ποιότητα και την παραγωγικότητα μέσα από την επιβράβευση των ανθρώπων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Περιστασιακή Hγεσία

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Το μοντέλο της περιστασιακής ηγεσίας είναι η πιο περιεκτική και πρακτική μέθοδος για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπων, χρόνου και πόρων. Είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει στο μάνατζερ ή τον ηγέτη να αναλύει τις ανάγκες σε κάθε κατάσταση, και μετά να υιοθετεί το πιο κατάλληλο ηγετικό στιλ. Επίσης, αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμένων να αυξήσουν τη συχνότητα και ποιότητα των συζητήσεων σχετικά με την απόδοση και την ανάπτυξη ανάμεσα σε μάνατζερ και τις εργασιακές τους ομάδες, έτσι ώστε να αναπτύσσονται δεξιότητες, να κερδίζεται η δέσμευση και να παραμένουν τα ταλαντούχα άτομα στον οργανισμό.

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;

situational leadership gr

Μέσα από τα συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα:

Mάθετε να αξιολογείτε το επίπεδο ανάπτυξης των συνεργατών σας.

Γίνετε ένας ευέλικτος μάνατζερ ή ηγέτης που μπορεί να εξετάζει την επίδραση της περιορισμένης και αυξημένης καθοδήγησης στην απόδοση και το ηθικό.

Mάθετε πώς να επιλέγετε το κατάλληλο ηγετικό στιλ και να προσφέρετε μόνο την “απαραίτητη ποσότητα” καθοδήγησης.

Oμαδικότητα και Aνάπτυξη Oμάδας (Προχωρημένο επίπεδο)

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Το πρόγραμμα αυτό, σχεδιασμένο για ηγέτες και facilitator ομάδων προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής των ομάδων, καθώς και τεχνικές για το σχεδιασμό του επιθυμητού μέλλοντος και του τρόπου να φτάνει η ομάδα εκεί.

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Μέσα από τα συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα μπορείτε να αναλάβετε αμέσως δράση και να μάθετε να:

 • Δημιουργείτε ομάδες που αποδέχονται και απολαμβάνουν την αλλαγή.
 • Συνεργάζεστε, να εκμεταλλεύεστε τις δυνάμεις της ομάδας και να αναθέτετε αρμοδιότητες όπου χρειάζεται.
 • Δίνετε τη δυνατότητα στο σύνολο – ομάδα να πετυχαίνει περισσότερα από ότι τα επιμέρους μέρη – μέλη του.

Ανάπτυξη ομάδας

Ανάπτυξη ομάδας

Όλες οι ομάδες βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις. Είναι εξάλλου κι ο λόγος ύπαρξης τους. Μέσα από τα Βιωματικά Εργαστήρια μας κατανοούν καλύτερα τους τρόπους να ανταπεξέρχονται αποτελεσματικότερα και με λιγότερες “απώλειες” σε προσωπικό επίπεδο.

Οι τίτλοι των εργαστηρίων περιλαμβάνουν τα παρακάτω θέματα:

 • Διαχείριση Κρίσεων
 • Διαχείριση αλλαγών
 • Διαχείριση έργου
 • Διαχείριση διαφορετικότητας
 • Διαχείριση συγκρούσεων

topics_1GR

Διαχείριση κρίσεων

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Η διαχείριση κρίσεων αντιμετωπίζει φυσικές καταστροφές αλλά και αναποτελεσματική διοίκηση. Ο ρόλος της μάθησης στη διαχείριση κρίσεων είναι σημαντικός καθώς παρέχει το μέσο με το οποίο μπορούν να εφαρμοστούν οι διαδικασίες και να επιτευχθούν οι στόχοι του οργανισμού. Για να πετυχαίνουν επαγγελματική προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων, οι οργανισμοί πρέπει να προετοιμάζονται ενεργητικά, αξιολογώντας τον κίνδυνο και εκτιμώντας τις συνέπειες. Η επαναλαμβανόμενη μάθηση αποτελεί το κεντρικό σημείο εστίασης στη διαχείριση κρίσεων.

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Η ικανότητα ενός οργανισμού να απαντήσει σε μια κρίση μπορεί να έχει σημαντική επίδραση στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη επιβίωσή του. Κατά την προετοιμασία για έκτακτα γεγονότα, είναι η συνειδητοποίηση ότι ένας οργανισμός -πρέπει να- προετοιμάζεται για την κρίση που ακόμα δεν έχει εκδηλωθεί.

 

Διαχείριση αλλαγών

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Συχνά, οι οργανισμοί γνωρίζουν ακριβώς τι αλλαγές πρέπει να κάνουν, αλλά δεν γνωρίζουν πώς να τις πετύχουν. Ιδανικά, η αλλαγή διευθύνεται με σχεδιασμένο και μεθοδικό τρόπο για να καλύπτει τις ανάγκες και του οργανισμού και των ανθρώπων. Η business διάσταση της διαδικασίας αλλαγής περιλαμβάνει την αναγνώριση της ανάγκης, το στόχο της αλλαγής και το σχεδιασμό της λύσης (διαδικασία, συστήματα και δομή οργανισμού).

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Η έρευνα έχει δείξει ότι τα προβλήματα με την ανθρώπινη διάσταση της αλλαγής είναι αυτά που συνήθως ευθύνονται για την αποτυχία μιας διαδικασίας αλλαγής. Μέσα από τη συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα μπορείτε να διαχειρίζεστε πιο αποτελεσματικά τα βασικά στοιχεία της ανθρώπινης διάστασης της αλλαγής:

 • Kατανόηση της ανάγκης για αλλαγή.
 • Eπιθυμία για συμμετοχή στην αλλαγή και υποστήριξή της.
 • Γνώση του πώς να γίνει η αλλαγή.
 • Iκανότητα να εφαρμοστεί η αλλαγή σε καθημερινή βάση.
 • Yποστήριξη για να διατηρηθεί η αλλαγή.

BUILDING_2GR_eps-copy

Διαχείριση έργου

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Υπάρχει μια σημαντική αντιπαράθεση ανάμεσα στην τεχνολογία, την εφαρμοσμένη μηχανολογία και τη διαχείριση έργου. Ωστόσο, οι δεξιότητες και ηγετικές ικανότητες που κάνουν έναν project manager πετυχημένο είναι σε μεγάλο βαθμό ταυτόσημες. Σύμφωνα με τον Daniel Golemann, αυθεντία στον τομέα της συναισθηματικής νοημοσύνης, οι project manager πρέπει να εκπαιδευτούν και να υποστηριχθούν να βελτιώσουν την ικανότητά τους σε 6 βασικές δεξιότητες: παρακίνηση, διαπροσωπική ευαισθησία, ευσυνειδησία, αυτογνωσία, συναισθηματική προσαρμοστικότητα και επιρροή.

BUILDING_3GR

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Μέσα από τα συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα μπορείτε να λάβετε άμεσα δράση και να προχωρήσετε στις επόμενες ενέργειες:

 • Aυτό-αξιολόγηση: αξιολογείστε τις δυνάμεις σας αναφορικά με τις δεξιότητες που χρειάζεται ένας project μάνατζερ.
 • Παρουσιάστε τις δυνάμεις αυτές στους συνεργάτες σας και πάρτε feedback.
 • Oργανώστε το ατομικό σας πλάνο δράσης και ανάπτυξης.

Διαχείριση διαφορετικότητας

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Το σεμινάριο αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να συζητήσουμε τις εμπειρίες, τις αντιλήψεις, τα πιστεύω και τις αξίες μας αναφορικά με θέματα όπως φυλή, φύλο, εθνικότητα, γλώσσα και υπόβαθρο. Με βάση το ΜΒΤΙ, οι συμμετέχοντες μπορούν να εξερευνήσουν τη διαφορετικότητα, τη δική τους και των άλλων και να εκτιμήσουν τη συνεισφορά ανθρώπων με διαφορετικό υπόβαθρο, με σκοπό να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον κατανόησης και αποδοχής στον οργανισμό. Το σεμινάριο αυξάνει την αυτογνωσία και ενισχύει την ομαδικότητα μέσα από την βελτίωση του κλίματος της ομάδας.

 

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Η εκπαίδευση για τη διαχείριση της διαφορετικότητας μπορεί να αποτελέσει ένα δυνατό εργαλείο για την αλλαγή της κουλτούρας του οργανισμού και τη δημιουργία ενός θετικού, παραγωγικού και ανεκτικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Διαχείριση συγκρούσεων

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Οι δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων, κατανόησης της δυναμικής των ανθρώπινων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε ομάδες με αντίθετα συμφέροντα, και επίτευξης αμοιβαίας συμφωνίας, αποτελούν βασική διάσταση της επιτυχίας στον μοντέρνο εργασιακό χώρο.
Η αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων βασίζεται σε γνώσεις (κατανόηση των χαρακτηριστικών της σύγκρουσης και του τρόπου που εκδηλώνεται στον εργασιακό χώρο) δεξιότητες (ενεργητική ακρόαση, μορφοποίηση και παρουσίαση των επιθυμητών αποτελεσμάτων, κατανόηση των «κρυφών» συμφερόντων, δημιουργία και ανάλυση εναλλακτικών λύσεων) και συμπεριφορές (ουδετερότητα, εμπιστευτικότητα, αντικειμενικότητα, σεβασμός στις διαφορές και ειλικρίνεια).
Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Η εκπαίδευση στη διαχείριση συγκρούσεων στον ρεαλιστικό κόσμο της περιπέτειας δίνει στους συμμετέχοντες την ικανότητα να:

 • Aξιολογούν και διαχειρίζονται διαπροσωπικές συγκρούσεις στον επαγγελματικό χώρο.
 • Aκούν ενεργητικά και να διευκολύνουν την κατανόηση.
 • Aναζητούν διαφορετικούς τρόπους δράσης, να αναλύουν τις συνέπειες καθενός (πραγματικά και «κρυφά» κόστη και ρίσκα) και να αναγνωρίζουν τα στοιχεία μιας βιώσιμης συμφωνίας

BUILDING_5

Επίτευξη στόχου

Επίτευξη στόχου

Η επίτευξη του στόχου είναι το κριτήριο της επιτυχίας μιας ομάδας και η αρχική αιτία σύστασης της. Τα πράγματα ωστόσο δυσκολεύουν όταν για τον ίδιο στόχο απαιτείται η συνέργεια μίας ή περισσοτέρων ομάδων. Αλλάζουν τα δεδομένα? Πόσο?

Ανακαλύψτε πως…

topics_1GR

Συνεργασία δια-εταιρικών ομάδων

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Όταν ένα project εμπλέκει ομάδες με νέες εργασιακές σχέσεις, ή μέλη από οργανισμούς με διαφορετική κουλτούρα, υπάρχει πάντα η πιθανότητα να παρουσιαστούν κάποιες μορφές συγκρούσεων. Με συνέπειες που αφορούν την ποιότητα, το κόστος και χρονοδιάγραμμα του project.
Η διαδικασία συνεργασίας δια-εταιρικών ομάδων περιλαμβάνει μια σειρά από προγραμματισμένες συναντήσεις για τη δημιουργία μιας σειράς συμφωνημένων κανόνων συμπεριφοράς. Οι κανόνες αυτοί βασίζονται σε αμοιβαία κατανόηση ρόλων, κοινούς στόχους και εμπιστοσύνη. Είναι απαραίτητο να είναι παρόντες όλοι οι βασικοί εταίροι (stakeholders) για να σχεδιάσουν το “συμβόλαιο” που θα αποτελέσει τη βάση για τις αρμονικές εργασιακές σχέσεις και την επιτυχία του project.

ACHIEVING-TASKS_1_1GR1

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;

Η συνεργασία δια-εταιρικών ομάδων μέσα από Βιωματικά Εκπαιδευτικά Προγράμματα Περιπέτειας δημιουργεί αρμονικές σχέσεις ανάμεσα σε μέλη με διαφορετικές δεξιότητες και κουλτούρα. Αποτέλεσμα αυτής της εμπειρίας είναι ένα “συμβόλαιο” εστιασμένο στα βασικά στοιχεία της επιτυχίας ενός project. Έτσι, οι ομάδες έργου επικεντρώνονται απερίσπαστες στο να παράγουν αποτελέσματα που είναι ποιοτικά και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τον προϋπολογισμό.