Θεματολογία & Σεμινάρια

Ανάπτυξη ατόμων

Οι τέσσερεις τομείς ενδιαφέροντος των εργαστηρίων μας Βιωματικής Εκπαίδευσης σε επίπεδο Προσωπικής Ανάπτυξης είναι: 

  • Ομαδικότητα Επίπεδο Α
  • Ηγεσία με Συναισθηματική Νοημοσύνη
  • Περιστασιακή Ηγεσία
  • Ομαδικότητα Επίπεδο Β

Κάθε ένας από τους παραπάνω τίτλους προσφέρει σε άτομα και ομάδες την δυνατότητα για την εξερεύνηση σε βάθος συμπεριφορών και ενεργειών που βοηθούν σε διαφοροποίηση νοοτροπίας σε σχέση με το άτομο και την ομαδική διάδραση. Η μεθοδολογία μας είναι αποκαλυπτική και εξαιρετικά ζωντανή!

Ομαδικότητα Επίπεδο Α

Oμαδικότητα και Aνάπτυξη Oμάδας (Eισαγωγικό επίπεδο)

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Λίγοι άνθρωποι εργάζονται μόνοι τους στο σημερινό εργασιακό περιβάλλον. Οι άνθρωποι εντάσσονται σε ομάδες και συμμετέχουν σε μια διαδικασία εξερεύνησης στην προσπάθειά τους να πετύχουν έναν κοινό στόχο. Τα εργαλεία που χρειάζεται μια ομάδα προσανατολισμένη στο αποτέλεσμα, είναι όραμα, στόχοι, αξίες και στρατηγική, εμπειρία και ικανότητες, με τις οποίες θα πετύχει το συλλογικό στόχο.
 

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;

INDRO_1_1GR

Μέσα από τη κατανόηση του τρόπου ανάπτυξης των ομάδων, μπορούμε να πετύχουμε υψηλές αποδόσεις και επιτυχία από την αρχή. Μειώνοντας το «στάδιο της θύελλας» που οφείλεται στην έλλειψη ορίων και κανόνων, οι ομάδες ασχολούνται άμεσα με το στόχο, καθώς καθένας γνωρίζει το ρόλο και το στόχο του. Η διαδικασία αποκτάει μια δυναμική από μόνη της, καθώς τα μέλη της ομάδας αναγνωρίζουν ποιοι είναι σαν άτομα, εκμεταλλεύονται θετικά τα ταλέντα και τις διαφορές τους και δεσμεύονται να πετύχουν το στόχο τους.

Ηγεσία με Συναισθηματική νοημοσύνη

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Η συναισθηματική νοημοσύνη, ένα ευρύ φάσμα από δεξιότητες που καθορίζουν τη διοικητική απόδοση, είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας στον εργασιακό χώρο. Οι συναισθηματικές δεξιότητες, σύμφωνα με τον D. Golemann, δεν είναι έμφυτα ταλέντα αλλά -κυρίως- ικανότητες που μαθαίνονται. Πρέπει να δουλευτούν, για να τις αναπτύξουμε και να πετύχουμε εξαιρετική απόδοση. Το σεμινάριο εξετάζει το ρόλο των συναισθημάτων στον εργασιακό χώρο και τη διαδικασία για την εποικοδομητική αναγνώριση και διαχείρισή τους. 
 

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου:

Το σεμινάριο βοηθάει τους ηγέτες, σε όλα τα επίπεδα της ιεραρχίας, να:

DEVELOPING-1_2GR

  • Kατανοήσουν την έννοια "συναισθηματική νοημοσύνη".
  • Aναπτύξουν τις δεξιότητες αυτο-διαχείρισης που είναι απαραίτητες για την επιτυχία σε κάθε τομέα.
  • Θέσουν τα θεμέλια για τη δημιουργία κουλτούρας που προωθεί τη ποιότητα και την παραγωγικότητα μέσα από την επιβράβευση των ανθρώπων και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού.

Περιστασιακή Hγεσία

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Το μοντέλο της περιστασιακής ηγεσίας είναι η πιο περιεκτική και πρακτική μέθοδος για την αποτελεσματική ανάπτυξη και διαχείριση ανθρώπων, χρόνου και πόρων. Είναι ένα μοντέλο που επιτρέπει στο μάνατζερ ή τον ηγέτη να αναλύει τις ανάγκες σε κάθε κατάσταση, και μετά να υιοθετεί το πιο κατάλληλο ηγετικό στιλ. Επίσης, αποτελεί ένα σύνολο εργαλείων σχεδιασμένων να αυξήσουν τη συχνότητα και ποιότητα των συζητήσεων σχετικά με την απόδοση και την ανάπτυξη ανάμεσα σε μάνατζερ και τις εργασιακές τους ομάδες, έτσι ώστε να αναπτύσσονται δεξιότητες, να κερδίζεται η δέσμευση και να παραμένουν τα ταλαντούχα άτομα στον οργανισμό. 

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;

situational leadership gr

Μέσα από τα συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα:

Mάθετε να αξιολογείτε το επίπεδο ανάπτυξης των συνεργατών σας.

Γίνετε ένας ευέλικτος μάνατζερ ή ηγέτης που μπορεί να εξετάζει την επίδραση της περιορισμένης και αυξημένης καθοδήγησης στην απόδοση και το ηθικό.

Mάθετε πώς να επιλέγετε το κατάλληλο ηγετικό στιλ και να προσφέρετε μόνο την "απαραίτητη ποσότητα" καθοδήγησης.

Oμαδικότητα και Aνάπτυξη Oμάδας (Προχωρημένο επίπεδο)

Γιατί να συμμετέχω στο σεμινάριο;
Το πρόγραμμα αυτό, σχεδιασμένο για ηγέτες και facilitator ομάδων προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της δυναμικής των ομάδων, καθώς και τεχνικές για το σχεδιασμό του επιθυμητού μέλλοντος και του τρόπου να φτάνει η ομάδα εκεί.

Πώς θα αξιοποιήσω την εμπειρία του σεμιναρίου;
Μέσα από τα συμμετοχή σας στο σεμινάριο, θα μπορείτε να αναλάβετε αμέσως δράση και να μάθετε να:

  • Δημιουργείτε ομάδες που αποδέχονται και απολαμβάνουν την αλλαγή.
  • Συνεργάζεστε, να εκμεταλλεύεστε τις δυνάμεις της ομάδας και να αναθέτετε αρμοδιότητες όπου χρειάζεται.
  • Δίνετε τη δυνατότητα στο σύνολο - ομάδα να πετυχαίνει περισσότερα από ότι τα επιμέρους μέρη - μέλη του.

DEVELOP_1_4GR

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

volley

 

akrovatika-leftn

akrovatika-leftn

yoga-zumba 01

yoga-zumba 02


Πρωτότυπα Παιδικά Πάρτι με Ομαδικές & Ατομικές Δραστηριότητες

Οργανώνουμε παιδικά πάρτι με δραστηριότητες που παρακινούν την φαντασία, την εφευρετικότητα και την πρωτοβουλία των παιδιών.

party

 summer-camp-new

kids-2

dorokarta

rope-course-game

go-karts-thewall